Hvor er Gog og Magog?

Koranen om Gog og Magog forklaret

Vi har før i en anden artikel, Koranen siger, at Solen går ned i en sort mudderpøl, diskuteret en historie om den to-horn-skikkelse, der på arabisk kaldes for ”Dzul Qaynayn”, der rejste til vest og øst, og som så at Solen gik “ned i en sort mudderpøl,”.

Men i den nuværende artikel her skal vi fokusere på en helt anden sær problematik, der er forbundet med historien om Dzul Qaynayn, der handlede om, at han murede to onde skurke, Gog og Magog og hele deres stamme, inde bagved et fæstningsværk mellem to bjerge, og at på dommedagen vil de bryde ud af deres fæstning og skabe kaos her på Jorden.

Den her problematik skal vi tage op og diskutere i dybden, fordi mange eks-muslimer hyppigt har peget på den som en af årsagerne, der fik dem til at indse, at Muhammed var en bedrager, der opdigtede sine åbenbaringer.

 

Hvad handlede historien om Gog og Magog om?

Først skal vi lige have baggrundsinfoen (gen)forklaret, så ingen bliver hægtet af.

I Koranen i kapitel 18 har vi en tekst om en to-horn-skikkelse, Dzul Qaynayn, som vi har diskuteret før.

Udgangspunktet var, at Muhammed hævdede, at han fik åbenbaringer fra en alvidende guddom, og naturligvis troede folk ikke på det og derfor bad de ham om at fortælle en historie om datidens gang for at teste hans påstand om han var en sand profet, der fik åbenbaringer fra en alvidende guddom. Muhammed fik så en påstået åbenbaring fra Allah og fortalte så historien om Dzul Qaynayn, som muslimerne i dag tror var en ægte person og en ægte begivenhed.

Den – for muslimer – berømte historie kan (gen)læses i Koranen her for dem, der vil genopfriske hukommelsen:

>>De spørger dig om ham med de to horn. Sig: “Jeg vil læse en beretning om ham op for jer.” Vi gjorde ham mægtig på jorden og åbnede ham vejen til alt. Så fulgte han en vej. Da han så nåede det sted, hvor solen går ned, så han den gå ned i en sort mudderpøl, og ved den fandt han et folk. “Du med de to horn!” sagde Vi. “Enten straffer du dem, eller også viser du dem godhed.” “Den, der handler uret, vil vi straffe,” sagde han. “Så vil han blive bragt tilbage til sin Herre, og Han vil tildele ham en frygtelig straf. Men den, der tror og handler retfærdigt, han har Det Skønneste i vente til gengæld, og om ham vil vi sige, at han på vor befaling skal behandles lemfældigt.”

Igen fulgte han en vej. Da han så nåede det sted, hvor solen står op, så han den stå op over et folk, som Vi ikke havde givet noget beskyttende slør imod den. Det gik på samme måde. Vi omfattede i indsigt, hvad han rummede. Igen fulgte han en vej. Da han så nåede frem til stedet mellem de to volde, fandt han neden for dem et folk, der næppe kunne forstå et ord. De sagde: “Du med de to Horn! Gog og Magog skaber fordærv på jorden. Kan vi ikke betale skat til dig til gengæld for, at du laver en fæstningsvold mellem os og dem?” Han sagde: “Den magt, som min Herre har givet mig, er bedre. Hjælp mig af alle kræfter! Så vil jeg lave et fæstningsværk mellem jer og dem. Bring mig jernstykker!” Og da han havde fyldt ud mellem de to bjergskråninger, sagde han: “Blæs!” Og da han havde fået det rødglødende, sagde han: “Bring mig kobber til at gyde derover!” Nu kunne de hverken overskride den eller gennembryde den. Han sagde: “Dette er en barmhjertighed fra min Herre; men når min Herres løfte går i opfyldelse, da vil Han gøre den til støv. Min Herres løfte er sandhed.” På den dag vil Vi lade dem bølge frem og tilbage imellem hinanden. Der blæses i Hornet, og Vi kalder dem sammen til sidste mand. På den dag vil Vi fremvise Helvede klart for de vantro, hvis øjne var dækket til, så de ikke kom Mig i hu, og som ikke kunne høre.<< (Koran 18:83-101)

Muslimerne tror, at Allah åbenbarede ovenstående til Muhammed, som et bevis for at Muhammed havde speciel indsigt i historien, som andre ikke havde.

Muslimerne tror på, at den to-horn-skikkelse, Dzul Qaynayn, er en ægte person, der har levet, og som har muret to onde skurke, Gog og Magog og hele deres stamme inde, og byggede et fæstningsværk af jern og kobber mellem to bjergskråninger.

Præcist derfor tror muslimer den dag i dag, at Gog og Magog samt deres stamme er muret inde bagved et fæstningsværk mellem to bjergskråninger et sted her på Jorden.

Men ikke for længe. For på et tidspunkt på dommedagen vil de bryde ud af fæstningen, og de vil angribe mennesker fra hver en høj og skabe ødelæggelse her på Jorden. Så et andet sted i Koranen kan vi læse følgende:

>>Der hviler et forbudt over en by, som Vi har tilintetgjort, mod at de vender tilbage, førend Gog og Magog er sluppet løs, og de iler frem fra hver en høj,<< (Koran 21:95-96)

 

I hadithlitteraturen får vi flere detaljer, hvor vi også kan læse at en af tegnene før dommedagen er, at Gog og Magog vil slippe ud og skabe kaos på Jorden. Her har vi en hadith fra Sahih Muslim:

>>Hudhaifa b. Usaid al-Ghifari rapporterede:

Allahs Sendebud (ﷺ) kom til os pludseligt, mens vi var i gang (i en diskussion). Han sagde: ”Hvad diskuterer I?”. De (Ledsagerne) sagde: ”Vi diskuterer Dommedagen”. Bagefter sagde han: ”Den vil ikke komme, indtil I ser ti tegn før” og (i den forbindelse) nævnte han: røgen, Dajjal, uhyret, stigning af Solen fra vest, ankomsten af Jesus søn af Maria (Allah velsigne ham), Gog og Magog, og jordskred ved tre steder, en i øst, en i vest og en i Arabien, hvor endelsen vil komme med ild, der vil brænde frem fra Yemen, og drive folk til deres forsamlingssted.<< (Sahih Muslim 2901a: https://sunnah.com/muslim:2901a)

 

Vi har også en anden hadith, der fortæller, at Gog og Magog prøver at grave en tunnel under jorden for at deres stamme kan flygte ud af fæstningsværket, og at de vil grave, indtil de ser Solens stråler, og så stoppe for gøre arbejdet færdigt næste dag, men at Allah vil altid sætte dem tilbage ved at fylde hullet op igen og igen, indtil Allah en dag beslutter sig for at lade dem slippe ud. Denne hadith er vurderet ”Sahih” (autentisk):

>>Det blev fortalt fra Abu Hurairah, at Allahs Sendebud (ﷺ) sagde:

“Gog og Magog-stammen graver hver dag, indtil, når de næsten kan se solens stråler, siger den, der har ansvaret for dem: “Gå tilbage, og vi graver det i morgen.” Så sætter Allah det tilbage, stærkere, end det var før (dette vil fortsætte) indtil, når deres tid er kommet og Allah vil sende dem imod folket, vil de grave, indtil de næsten kan se solens stråler, så vil den, der har ansvaret for dem, sige: “Gå tilbage, og vi graver det i morgen, hvis Allah vil.” Så vil de sige: “Hvis Allah vil.”

Så vil de komme tilbage til det, og det vil være, som da de forlod det. Så vil de grave og komme ud til folket, og de vil komme til at drikke alt vandet. Folket vil befæste sig mod dem i deres fæstninger. De vil skyde deres pile mod himlen, og de vil komme tilbage med blod på sig, og de vil sige: “Vi har besejret Jordens folk og domineret himlens folk.” Så vil Allah sende en orm bagi i deres nakke og vil dræbe dem derved. Allahs sendebud (ﷺ) sagde: “Ved den Ene i Hvis Hånd min sjæl er, vil Jordens dyr blive fede på deres kød.”<< (Sunan Ibn Majah 4080: https://sunnah.com/ibnmajah:4080)

 

Nuvel. Hvis læserne sidder forvirret tilbage, så vil vi lige samle stumperne sammen:

Koranen og hadithlitteraturen fortæller, at en to-horn-skikkelse, Dzul Qaynayn, har muret to onde skurke, Gog og Magog og deres stamme inde bagved et fæstningsværk, der bestod af jern og kobber, mellem to bjergskråninger her et sted på Jorden, og der bliver de hele tiden, selvom de prøver at grave sig ud, da Allah hele tiden obstruerer deres grave, så de aldrig bliver færdige og kan komme ud, men at på dommedagen vil Allah tillade Gog og Magog og hele deres stamme at bryde ud, og da vil de komme fra hver en høj og angribe mennesker og skabe ødelæggelse her på Jorden.

Det er hvad mange muslimer tror på, og det også er hvad en muslim bør tro på, siden det fremgår både i Koranen og hadithlitteraturen.

 

Om antallet af stammen anført af Gog og Magog

Vi kan slå fast, at antallet af den stamme anført af Gog og Magog, som er muret inde bagved fæstningsværket, ligger på millioner for ikke at sige milliarder.

For Koranen siger, at på dommedagen vil det ske at stammen vil ile frem ”fra hver en høj”:

>>Der hviler et forbudt over en by, som Vi har tilintetgjort, mod at de vender tilbage, førend Gog og Magog er sluppet løs, og de iler frem fra hver en høj,<< (Koran 21:95-96)

Ovenstående giver ikke et indtryk af, at der er tale om en lille stamme på nogle par tusinder.

 

Vi har også en hadith fra Sahih al-Bukhari, der viser, at antallet af stammen af Gog og Magog må være millioner (faktisk milliarder), hvis den hadith skal give mening. I hadithen, som vi nok skal læse snart, fortæller om en episode med Muhammed, der forsøgte, at skræmme og opmuntre sine (hjernevaskede) tilhængere om sandsynligheden for at komme i helvede i stedet for paradis. Muhammed stod overfor en muslimsk skare og sagde først, at ud af 1000 vil 999 gå i helvede, og hans tilhængere blev nedtrykte og triste over de dårlige odds for at komme i paradis. Så forsøgte Muhammed at vende stemning og sagde noget i retning af ’næ næ, I har misforstået det! De 999 ud af 1000, der kommer i helvede, er fra stammen af Gog of Magog, så I har bedre chancer!’ og i samme ombæring forklarede Muhammed helt konkret at Gog og Magog-stammens størrelse vil være som ”et sort hår på siden af en hvid okse”, og da blev den muslimske skare lettet. Efterfølgende forbedrede Muhammed oddset højere og højere, og det blev hans tilhængere lettet over råbte i koret ”Allahu akbar!”.

Hadithen er her:

>>Fortalt af Abu Sa’id Al-Khudri:

Profeten (ﷺ) sagde: “På Opstandelsens Dag vil Allah sige: ‘O Adam!’. Adam vil svare: ‘Labbaik vor Herre, og Sa`daik’. Så vil der være et højt kaldt (der vil sige) Allah beordrer dig til at tage fra dit afkom for at sende dem i (Helvedes) Ilden’. Adam vil sige: ‘O Herre! Hvem skal i (Helvedes) Ilden?’. Allah vil sige: ‘Ud af hvert tusind, tag 999 ud’. På den dag, hvor I ser det, vil den ammende kvinde bestyrtet glemme den, som hun ammer, og den kvinde, der venter sig, kaster sin byrde. Du vil tro, at menneskene er drukne, og dog er de ikke drukne. Men Allahs straf er streng.” (22:2)

(Da Profeten (ﷺ) nævnte dette), var folket så bedrøvede (og bange), at deres ansigter blev forvandlet (i farve), hvorefter Profeten (ﷺ) sagde: “Fra Gog og Magog 999 vil blive taget ud og én fra jer. I muslimer (i forhold til det store antal andre mennesker) vil være som et sort hår på siden af ​​en hvid okse, eller et hvidt hår på siden af ​​en sort okse, og jeg håber, at I vil være en fjerdedel af folket i Paradiset”. Om det sagde vi: “Allahu Akbar!”.

Så sagde han: “(Jeg håber, at I vil være) en tredjedel af Paradisets folk.” Vi sagde igen: “Allahu Akbar!”.

Så sagde han: “(Jeg håber, at I vil være) halvdelen af ​​Paradisets folk”. Så vi sagde Allahu Akbar.”<< (Sahih al-Bukhari 4741: https://sunnah.com/urn/44200)

 

Hvad kan vi udlede om antallet af Gog og Magog-stammen? Ud fra Koranen og hadithlitteraturen er det ret klart, at Gog of Magog samt hele stammen skal tælles i millioner for ikke at sige milliarder, hvis det skal give mening: For Koranen siger, at stammen vil ile frem ”fra hver en høj” (Koran 21:95-96) og desuden fortæller hadithlitteraturen at Muhammed forklarede at 999 ud af 1000, der kommer i helvede, er fra stammen af Gog of Magog, og at muslimernes antal vil være som ”et sort hår på siden af en hvid okse” i forhold til proportionalitet.

Nu bør det være indlysende, at den stamme anført af Gog og Magog, som er muret inde bagved fæstningsværk, absolut ikke ligger på 100 mennesker eller 1000 mennesker, men at antallet ligger på millioner eller milliarder, hvis det skal give mening.

 

Hvorfor historien om Gog og Magog bidrager til at nedbryde en muslims trosforsvar

Muhammeds påståede åbenbaring fra Allah om, at der er et kæmpe fæstningsværk af jern og kobber, som er bolstret fast mellem to bjergskråninger, og hvor så Gog og Magog samt en kæmpe horde af stammen er låst bagi, giver det problem at… ingen kan finde det sted og de mennesker i dag.

Dengang da Muhammed fortalte historien om, at Gog og Magog var spærret inde, men at de ville bryde ud og skabe kaos her på Jorden en dag, kunne ingen verificere sådan en påstand tilbage i 600-tallet af en indlysende grund. Dengang kendte man nemlig ikke til Jordens fulde geografiske udseende, og i teorien kunne historien have været rigtigt tilbage i 600-tallet. Derfor skabte historien om Gog og Magog intet problem i 600-tallet og de næste mange århundreder frem. –  Men i dag i det 21. århundrede er billedet helt ændret: Vi har udforsket alle afkroge af Jorden, og vi har satellitter i kredsløb, der har taget knivskarpe billede af Jordens overflade, og rigtig gættet: Vi har ikke fundet Gog og Magog og hans sværm af stamme bagved et fæstningsværk af jern og kobber mellem to bjergskråninger.

Eks-muslimerne peger ofte på historien om Gog og Magog som en af årsagerne, der startede lavinen med at de mistede deres tro på islam. De har nemlig tænkt noget i retning af: ”Hov! Vent lige! Hvor er denne Gog og Magog og den onde stamme, som Muhammed fortalte om? Har Muhammed opdigtet det, fordi ingen kunne teste hans påstand i 600-tallet modsat i dag? Vi har jo satellitter og billeder af Jordens overflade, og hvorfor kan vi ikke finde det kæmpe fæstningsværk af jern og kobber, hvor Gog og Magog og hele stammen er fanget i?”.

 

Apologeters forklaring på, hvorfor vi ikke kan finde Gog og Magog-stammen

Apologeter, der vil opretholde deres islamiske religion, skal på banen og prøve rigtig hårdt på, at forklare hvorfor vi ikke har fundet Gog og Magog og hele stammen, og de vil komme med mange forskellige (sø)forklaringer og undskyldninger.

Nogle vil påstå, at Koranen refererer til Den Kinesiske Mur. Men Koranen siger klart, at fæstningsværket består af jern og kobber, og derfor kan det ikke være kinesernes historiske bygningsværk, og desuden ligger Gog og Magog og deres stamme heller ikke på den anden side af Den Kinesiske Mur, så det er omsonst, at pege på kinesernes berømte mur som stedet.

Andre vil prøve at redde Muhammeds historie ved at argumentere for, at der ofte dukker nye stammer op i Regnskoven i Amazonas, og derfor kan Gog og Magog-stammen være gemt under regnskoven, som vi bare ikke har kontakt med endnu. Men den største stamme i regnskoven er Tikuna-stammen[1], hvis antal er på 40.000, og Gog og Magog-stammens antal skulle være i mange millioner (for ikke at sige milliarder), siden de vil angribe ”fra hver en høj” her på Jorden (Koran 21:95-96). Og desuden siger Koranen, at stammen er gemt bagved et fæstningsværk mellem to bjergskråninger, så det kan ikke være Regnskoven i Amazonas.

En tredje apologetisk forklaring har været, at Gog og Magog og deres stamme er nogle slags zombier gemt under Jorden, og derfor kan vi ikke finde dem. Men Koranen siger ret klart, at det er et fæstningsværk, der består af jern og kobber, og som er placeret mellem to bjergskråninger, men her vil de muslimske apologeter hævde, at det sted kan være blevet opslugt af en geologisk aktivitet, og derfor er det sted ikke er synligt for os mere.

 

Har Muhammed været inspireret af historiematerialet fra Det Nye Testamente?

Der er ingen tvivl om, at Muhammed har kendt til jødernes og kristnes religiøse skrifter, og i processen med at opdigte sine åbenbaringer har han hentet historiemateriale derfra.

I det henseende med historien om Gog og Magog har vi i Det Nye Testamente denne korte opsigtvækkende tekst fra Johannes’ Åbenbaring, hvor overskriften er ”Den endelige sejr i krigen mod Djævelen”:

>>Når de tusind år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand.  De drog op på jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem.  Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.<< (Johannes’ Åbenbaring 20:7-11)

Det meste af Bibelen er – og som er forklaret adskillige gange efterhånden – ikke ”Guds direkte ord”, men snarere en samling af forskellige værker skrevet af forskellige forfattere, der ”blot” var inspireret af Gud. (For uddybning se under afsnittet ”En afgørende forskel af skriftsynet på Koranen og Bibelen” ved at klikke her)

Muhammed kendte uden tvivl til denne del af Bibelen, og den har han optaget i Koranen. Men Muhammed lavede nogle afgørende fejl, der fælder ham i dag: Han gjorde historien verificerbart – altså at rigtigheden kan testes – ved at beskrive, at Gog og Magog plus stammen er gemt bagved ”et fæstningsværk” af ”jernstykker” og ”kobber” mellem ”to bjergskråninger”, så Gog og Magog samt stammen hverken kunne ”overskride den eller gennembryde den”, og at stammen i antal vil være i mange millioner (eller milliarder), da de på dommedagen vil angribe fra ”hver en høj” her på Jorden.

Dengang i 600-tallet kendte ingen Jordens geografiske tilstand og derfor slap Muhammed med løgnen. I dag kender vi Jordens geografiske tilstand og vi kan ikke finde sådan et fæstningsværk eller sådan en stamme her på Jorden, og det fælder Muhammed som en, der opdigtede sine åbenbaringer.

Men Vorherre til hest! Sikken en fantastisk røverhistorie Muhammed fik fortalt og som alverdens 1,8 mia. muslimer er nødt til at tro på.

 

Kilder:

[1] Survivalinternational.org. THE BRAZILIAN INDIANS: https://www.survivalinternational.org/tribes/brazilian: >>The largest Amazonian tribe in Brazil is the Tikuna, who number 40,000.<<