Har Muhammed splittet Månen i to stykker?

Bevisbyrden for mirakler

Moses spaltede Det Røde Hav, så israelitterne kunne gå gennem tørfødet, hævdes det.

Jesus tryllede vand om til vin, hævdes det.

Men Muhammed splittede Månen i to stykker på et tidspunkt, hævdes det.

Eller for at være helt præcist, så var det Allah, der splittede Månen for sin yndlingsprofet Muhammed, men overordnet set var det Muhammeds mirakel.

Det er umuligt at bevise Moses’ og Jesus’ mirakler. Hvordan beviser man, at Det Røde Hav har været spaltet eller at Jesus har tryllet vand om til vin?

Men at splitte Månen i to stykker burde kunne bevises af indlysende grunde, som vi vil vende tilbage til senere.

 

Koranen og hadith om splitning af Månen i to stykker

Det er en del af islam og den muslimsk tro, at Muhammed har splittet Månen i to dele på et tidspunkt i hans levetid. Det står i Koranen og er tilmed understøttet af hadithlitteraturen, og følgelig tvivler muslimerne slet ikke på, at Månen har været kløvet i to stykker på et tidspunkt i Muhammeds levetid.

I Koranen er der et vers, der refererer til at Muhammed splittede Månen i to stykker, som et bevis for at han var en profet udvalgt af Allah:

>>Timen er nær, og månen spalter sig. Hvis de ser et tegn, vender de sig bort og siger: De kalder det løgn og følger deres lyster. Men alting står fast. “Vedvarende trolddom!”<< (Koran 54:1-3)

 

Fra en hadith af Sahih al-Bukhari kan vi også læse:

>>Fortalt af Anas:

At Mekkas folk anmodede Allahs Sendebud (ﷺ) om at vise dem et mirakel, og så viste han dem splitning af Månen.<< (Sahih al-Bukhari 3637: https://sunnah.com/bukhari:3637)

 

En ting står helt stensikkert: Muslimerne tror på, at Månen har været kløvet i to dele og så sat sammen igen på et tidspunkt i Muhammeds levetid.

Men eks-muslimerne har kynisk peget på, at der er to problemer: For det første har ingen andre civilisationer med skrivekultur – bortset fra den muslimske naturligvis – noteret, at Månen har været splittet i to stykker på noget som helst tidspunkt i Muhammeds levetid. For det andet har selv NASA, den amerikanske civile rumfartsorganisation, afvist, at Månen har været splittet i to dele på et tidspunkt.

 

Andre civilisationer med skrivekultur om splittet månen, og hvad NASA mener om det

Det er omkring perioden 610-632 at Muhammed hævdede, at han fik åbenbaringer fra Allah, og på et tidspunkt splittede han Månen i to dele, hævdes det fra muslimernes side.

På det tidspunkt da Muhammed levede, var der andre civilisationer med skrivekultur hele vejen i Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien. Lad os kigge på nogle af de mest markante af dem.

Germanske kongedømmer, bl.a. Vestgotisk Spanien og Frankerriget, opstod efterhånden som romersk statsmagt fordampede, og tiden efter Romerrigets bortgang i Spanien og Frankrig var ”mørkt” i den forstand at de romerske institutioner med lærdom og skattesystem forfald, og ellers var klostervæsenet det eneste lyspunkt i denne primitive tid, da munkene opretholdt noget grad af lærdom med en skrivekultur.

Byzans herskede i det meste af Middelhavsområderne, og denne stat opretholdt de romerske institutioner med lærdom og skattesystem, og havde en kultur med ridende vand i akvædukter, monumentale kirker og en rig græsk litteraturtradition som de klyngede sig til, og Byzans havde så absolut en rig skrivekultur.

Kongeriget Aksum – det vi i dag forstår som Etiopien – var en kristen stat i begyndelse af 600-tallet, og var gået til kristendommen allerede i 300-tallet, og på grund af dets tidlig overgang til kristendommen havde det den virkning, at præsterne producerede eklektiske kirkelige værker, og derfor er Kongeriget Aksum det første sorte subsaharisk civilisation med skrivekultur, vi kender. I begyndelse af 600-tallet havde etiopierne en kultur, hvor skrivekultur var et integreret element i deres civilisation.

Sassanideriget var et persisk rige med en avanceret civilisation og rig historie på lige fod med Byzans, og perserne havde også monumentale bygninger og ellers havde de også en rig skrivekultur.

Indien var også et litterært paradis og ophav til to religioner med fokus på skrivekultur: Hinduisme og buddhisme. I begyndelse af 600-tallet var Indien endnu ikke samlet i én stat, men at kontinentet havde en kultur (eller kulturer) med skrivekultur står uden tvivl, og disse plejede også at interessere sig meget for astronomi og matematik.

I Kina plejer de at inddele historiske perioder i dynastier, og i begyndelse af 600-tallet var der Sui-dynasti og Tang-dynasti. Kinesernes civilisation opfandt papir, og skrivekulturen var også et dybt indgroet aspekt af kinesernes civilisation.

Vi har nu gennemgået kortvarigt syv markante civilisationer med skrivekultur i Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien i begyndelse af 600-tallet:

 

Var Månen blevet kløvet i to stykker på et tidspunkt i første halvdel af 600-tallet, da ville dette have været noteret af ovenstående civilisationer, og på en eller anden måde ville det have efterladt skriftlige kilder for eftertiden. Når Månen bliver splittet i to stykker om natten og så sat sammen igen, da vil sådan et bizarre optrin uden tvivl skabe hysteri, opstandelse og chok hos de mennesker, der måtte have set det, og før eller siden ville forskellige mennesker i de forskellige byer i de forskellige stater/imperier uafhængigt af hinanden bekræfte, at sådan en begivenhed har fundet sted, og før eller siden ville det efterlade skriftlige kilder for eftertiden.

Men ingen af disse syv ovenstående civilisationer eller andre civilisationer – bortset fra den muslimske – har efterladt kilder til eftertiden om en splittet Måne. Kun den muslimske civilisation har efterladt kilder med splittet Månen.

Muslimerne tror hårdnakket på, at Månen har været splittet, mens alle andre ikke-muslimske civilisationer ikke tror på sådan noget.

Dette problem bliver også mere kejtet af, at NASA selv pure har afvist, at Månen har været splittet i to dele. Men de muslimske apologeter tror, at de ved bedre og finder billeder af Månen med ridser og erosion, og påstår at det er beviser for, at Månen har været splittet, men sådanne ridser og erosioner findes også på andre stenplaneter og deres måner. Nogle af de muslimske apologeter er endnu dummere og påstår, at såvel NASA har bekræftet, at Månen har været splittet, selvom den amerikanske civilrumfartsorganisation har sagt det stik modsatte:

(Kilde: https://sservi.nasa.gov/?question=evidence-moon-having-been-split-two)

 

Måske det havde været bedre for Allahs lille yndlingsprofet, at opdigte et andet mirakel, hvor bevisbyrden var umuligt at bevise. Måske Muhammed burde have nøjes med at trylle et får om til en kamel. Det ville have været en lang bedre røverhistorie for muslimerne, uden at han kunne gøre sig selv til et nemt skydemål i fremtiden fra eks-muslimernes kritiske granskning med historikere og NASA-folket bag ryggen.

Men Muhammed vidste ikke, at menneskeheden på et tidspunkt i fremtiden ville være i stand til at udøve raffineret historiefaglig undersøgelse på en global plan med adgang til forskellige civilisationers skriftlige kilder, og han vidste heller ikke, at menneskeheden ville nå et udviklingstrin i videnskaben, hvor man ville være i stand til at udvinde informationer, om Månen har været splittet eller ej. – Og dét fælder Muhammed endnu en gang som én, der har opdigtet sin åbenbaring fra Allah om, at Månen har været splittet på et tidspunkt i hans levetid, når den aldrig har været det.