Ufejlbarlig profet Moses laver alligevel en fejl? (Kun for shia-muslimer)

Inden for shia-retningen i islam er der et koncept man kalder for ”Ismah”, som går ud på, at profeter som bl.a. Moses ikke kan lave fejl, siden sådanne profeter er velsignet af Allah til at viderebringe religionen. – Sådan en opfattelse er ret udbredt indenfor shia-retningen.

Hvis man – som de fleste shia-muslimer gør – tror på, at profeter som f.eks. Moses er ufejlbarlig, så vil man studse over dette koranvers, der handler om, at Moses kom ind i en by, og der opstod et skænderi mellem en troende og en fjende, og Moses slog med næven fjenden ned og dræbte fjenden helt utilsigtet til hans store fortrydelse: 

>>Han kom ind i byen på et tidspunkt, hvor folkene i den var uopmærksomme, og fandt dér to mænd, der kæmpede mod hinanden, den ene af hans eget folk, den anden af hans fjendes. Den, der var af hans eget folk, råbte til ham om hjælp mod ham, der hørte til hans fjendes. Da gav Moses ham et næveslag og gjorde det af med ham.

Han sagde: “Dette er af Satans værk! Han er en åbenlys fjende, der leder vild.” “Herre!” sagde han. “Jeg har handlet uret mod mig selv. Tilgiv mig!” Da tilgav Han ham. Han er Den Tilgivende og Den Barmhjertige.<< (Koran 28:15-16)

Altså, Koranen fortæller, at Moses slog en person ihjel og helt utilsigtet, og Moses sagde så, at det var Satans værk og bad om tilgivelse fra Allah, og Allah tilgav så Moses for sin fejl.

Hvis man som shia-muslim tror på konceptet ”Ismah”, så er alt ovenstående en modsigelse: Moses er altså ufejlbarlig ifølge shia-muslimsk optik, men han er alligevel fejlbarlig og kom til at dræbe utilsigtet en person?