Eks-muslimer bliver flere og flere

Før i tiden har muslimerne, og helt konkret muslimske religiøse lærde og imamer, pralet over og troet, at ateismens udbredelse i Vesten skyldtes, at selve kristendommen var defekt, og de lovpriste Allah over, at ateismen ikke var udbredt i muslimske lande. Muslimerne havde fortalt sig selv og hinanden, at ateismens udbredelse var noget, man fandt i Vesten hos kristne (sekulære) lande, og at muslimske lande ikke havde sådan et ”problem”, og det var et bevis for at islam var den rigtige religion, hævdede de.

Men grunden til at ateisme ikke har spredt sig i muslimske områder i samme grad og hastighed som i Vesten skyldes ikke, at islam kan tilbyde noget, som kristendommen ikke kan. Men det skyldes først og fremmest, at de muslimske lande i snit er tilbagestående med en dårligt uddannet befolkning krydret med manglende religionsfrihed, hvor promovering af ateisme kan resultere i social og retslige konsekvenser, og derfor er der mange ”skjulte” eks-muslimer, der ikke offentliggør deres ateisme.

I dag er der ikke mange muslimer, der er af den overbevisning af at ateismen er noget, der finder sted udelukkende i Vesten og ikke spreder sig hos muslimer. Det fortæller ikke blot eks-muslimske aktivister, men det fortæller og bekræfter selv muslimske religiøse ledere.

Foreningen ”Ex-Muslims Of North America”, der arbejder på at normalisere frafald fra islam, er ofte aktive på sociale medier. I 2020 lavede de en youtube-video med titlen ”Tsunami of Apostasy” (dansk: ”Frafaldstsunami”) som kan ses ved at klikke her, hvor de praler med deres succes i indledningen og skriver ”nogle tvivler på, at en organisation så lille som os kan spille en rolle i at skubbe balancen væk fra overtro hen mod fornuft… Verdenskendte muslimske ledere siger noget andet…”, og for at cementere deres påstand bruger de nogle forskellige videoklip med udsagn fra forskellige muslimske ledere, der begræder det alarmerende høje antal af frafald fra islam på den seneste tid.

Først dukker der en sort prædikant med lidt gedeskæg fra ”Eman Channel”, der ordret jamrer:

>>…Noget der virkelig truer kernen af vort samfund, noget der er så slemt, så alvorligt. Det er, at næsten hver eneste dag støder jeg på det, hver eneste dag. Og det er, at muslimske unge forlader islam. [Så spoles der frem] Hvad procent tror I det er? Er det to procent af vores ungdom? Er det tre? Giv mig et tal. Jeg vil dele det med jer. Giv mig et tal. Ti? Fem procent? Nej, jeg vil have mere. Mere end fem. 15? Mere. 20? Mere… 24% af de muslimske unge forlader Islam.<<

 

Så skiftes der til et andet videoklip, hvor en lidt ældre person med skæg og briller med bekymrende ansigtsudtryk siger:

>>Ved du hvor mange muslimer, der bliver ateister i dag? Meningsmålinger lavet i den muslimske verden afslører, at op mod fem procent af muslimerne… I nogle af de mest konservative muslimske lande i verden er der skjulte ateister. Lige nu er der foreninger i hele verden, hvis mission er at sprede ateisme i muslimske lande. En af mine venner lavede en internetsøgning af ordene “Hvorfor er islam sandheden”, og ved du hvad han fandt? På toppen af søgeresultaterne var der en organisation af eks-muslimer, som havde betalt Google, så enhver, der søgte disse ord, skulle finde deres resultat vist frem før alle de andre søgeresultater.<<

 

Så klippes der videre til et tredje videoklip, hvor en yngre mand med skæg, der er en gadeprædikant, råber psykotisk:

>>Jeg sværger, at nogle folk har ringet til mig, skrevet mails til mig og siger “Broder, jeg har tvivl”. Hvilken tvivl mand! Hvilken forlegenhed er det? Hvorfor har du tvivl? Hvorfor? Skrid herfra! Skrid herfra! Og disse svage muslimer i Vesten sender mig mails: “Jeg er ved at miste min tro og jeg memorerede hele Koranen”. Skrid ad helvede til. Du var aldrig en rigtig troende i det hele taget. Din svækling. Du er en svækling!<<

 

Så henvises der til en fjerde og sidste videoklip af en sort prædikant, der jamrer:

>>Det er sjældent, at du før ville finde derhjemme en ung mand eller ung kvinde, der diskuterer med deres forældre, deres familie og fortælle dem: “Jeg tror ikke på Allah. Jeg tror ikke at Muhammed (fred være med ham) var en budbringer af Allah. Jeg tror ikke, at Koranen er en bog af åbenbaring.” Det er utænkeligt. Det er det utænkelige. [Så spoles der frem] Det sker. Det sker løbende. Det bliver en lavine. En tsunami, der kommer til at ramme vort samfund på sådan en måde, at vi vil få det svært ved at modstå det. Det vil slå os hen over.<<

 

Islam den hurtigst voksende religion?

Pew Resseach Center, en tænketank med base i Washington D.C, beskæftiger sig med bl.a. demografi og de har undersøgt, hvordan de tror den religiøse sammensætning i verden vil se ud i fremtiden. I 2015 var der omkring 2,2 mia. kristne i verden, mens antallet for muslimerne var på omtrent 1,8 mia.

Tænketanken har i en demografisk beregning fra 2017 foreslået, at den demografiske udvikling i perioden 2015-2060 vil være, at de kristnes antal vil vokse med 34%, mens verdensgennemsnittet er 32%, men at muslimernes antal vil vokse med hele 70%, og på et tidspunkt i 2070 – hvis den demografiske fremskrivning holder – vil muslimernes antal være ligestillet de kristnes.[1] Hvad der så vil ske efter 2070 er sværere at udlede, da de demografiske beregninger bliver mere usikker jo mere ude i fremtiden man prøver at ramme, men det er ikke usandsynligt, at muslimernes antal vil være det største tæt efterfulgt af de kristne i 2100.[2] Altså, hvis de demografiske fremskrivninger flasker sig helt som forestillet, og der ikke sker pludselige omvæltninger, der ændrer faktorerne, f.eks. at muslimske landes status som ilande ændrer sig, eller teknologiske faktor, skiftende fertilitet, eller at muslimske lande pludseligt tillader frafald fra islam, så vil islams tilhængere være flest på et tidspunkt måske.

Det, at islam måske sandsynligvis vil være den største religion i 2100, får nogle muslimer til at besvime af stolthed og de tror og fortæller sig selv og hinanden, at det skyldes, at ikke-muslimer konverterer til islam i massevis og at islam er på vej til at blive spredt i hele verden, og det vil i deres optik være et argument for at islam er den rigtige religion. Men det er helt misforstået: Årsagen til at islam vokser med 70% skyldes først og fremmest en yngre median-alder samt højere fertilitet hos muslimerne, da muslimske lande er langt mere underudviklede end kristne lande i snit, og derfor har muslimerne højere fødselsrater.

Blandt eks-muslimske aktivister er der en udbredt formodning og påstand om, at de fleste konvertitter til islam i Vesten plejer at forlade islam efter nogle få år og selv nogle imamer bekræfter tendensen. F.eks. ifølge Luqman Ahmad, en imam i USA, mener han, at syv ud af ti konvertitter forlader islam igen efter at euforien har lagt sig,[3] og noget tilsvarende trend observerede man også i England, hvor man også tror, at helt op mod 75% af konvertitterne til islam forlader religionen efter nogle få år.[4] Dette understreger bare, at en religion udsprunget af en beduin-kultur som islam, der siger at spermen udgår fra et sted mellem lænder og ribben eller at man må have sexslaver, slet ikke vinder tilhængere i tilstrækkelig grad i områder som Tyskland eller Japan til at overtage dem.

Hvor mange procent af muslimer forlader egentligt islam? Ifølge en undersøgelse fra det føromtalte Pew Resseach Center forlader 23% af muslimer islam i USA, mens det tilsvarende tal for kristne er 22%.[5] Men muslimerne er en lille minoritet i USA med mange ikke-muslimer omkring sig, og derfor bliver islams 23%-tabet udfyldt af konvertitter. De kristne derimod er en majoritet i USA og har derfor ikke mange ikke-kristne i USA, og deres 22%-tabet bliver derfor ikke udfyldt. – Tænk hvis muslimske lande havde total religionsfrihed, hvor det ikke var strafbart at forlade islam og kritisere dens teologi: Det ville have været en massiv kæberasler, hvis 23% af alverdens 1,8 mia. muslimer kunne forlade islam uden frygt for sociale og retslige konsekvenser.

Den indflydelsesrige muslimske lærd Yusuf al-Qaradawi har engang sagt at uden frafaldsstraffe i islam, ville islam ikke eksistere i dag. Påstanden er naturligvis overdrevet, da islam ville eksistere selv uden frafaldstraffe i dag, men den ville være en decimerende faktor, da eks-muslimer fortæller, at mange eks-muslimer i muslimske land egentligt ikke springer ud af skabet af frygt for konsekvenserne både socialt, men også retsligt alt efter omstændighederne.

For at opsummere pointerne: Det er rigtigt nok, at der har været muslimske migranter til Vesten de seneste par årtier og derfor er der opstået muslimsk minoritet i mange vestlige lande, og det er rigtigt nok, at muslimske lande i snit er langt mere underudviklet og følgelig med højere fertilitet, og derfor føder muslimske kvinder i snit flere børn end andre. Men islam er på ingen måder på vej til at blive spredt og få et egenrådigt flertal hverken i Vesten, Latinamerika, (syd/vestlige) Afrika eller Asien. Skulle det hænde, at islam (måske) bliver den største religion i 2100, da vil det være ene og alene på grund af høj fertilitet, underudvikling og fordi det er forbudt at forlade islam, og ikke på grund af konversioner, og islams tilbedere vil fortsat være koncentreret hovedsageligt i det nordlige-østlige Afrika og Mellemøsten.

En religion som islam, der er formet under en ørkenkultur i 600-tallet, og som siger at sperm udgår et sted mellem lænder og ribben eller at man gerne må eje sexslaver, vinder slet ikke tilhængere i lande som USA eller Japan. Det er snarere modsat, og den gængse opfattelse blandt muslimske ledere, selv i Vesten og muslimske lande, er, at flere og flere muslimer forlader islam i disse tider. Og det sker specielt, når de får bedre uddannelser end deres forældre, og derfor har mulighed for at spotte videnskabelige fejl eller moralske problemer i islam.

 

To faktorer, der bidrager til frafald fra islam: Uddannelse og internettet

Eks-muslimske aktivister har tit forklaret, at uddannelse og internettet er helt bestemt to faktorer, der har hjulpet gevaldigt med at udbrede ateisme hos muslimerne.

Lad os kaste lidt lys på de to oversete faktorer.

 

Om uddannelsens rolle i at underminere islam

En grund til at mange med kristne eller jødiske baggrund reelt er ateister her i Vesten (eller i Israel) skyldes netop, at vort samfund i Vesten er højtudviklet med gode uddannelser for flest som mulige, og en vis mængde viden om f.eks. biologi kan være begyndelse til at underminere ens egen tro.

Og dette gælder naturligvis også for muslimerne.

Den mest effektive måde at få en muslim til at indse, at Muhammed ikke fik guddommeligt åbenbaringer, men at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer, er at få muslimen til selv at læse Koranen og i samme ombæring rent faktisk analysere en række påstande, Allah fremfører. Og forudsætningen for at en muslim kan analysere de utallige videnskabelige fejl i Koranen kræver, at muslimen har en vis grad af uddannelse og ved noget grundlæggende om enten astronomi, geologi, meteorologi, biologi, teologi eller historie.

Hvis nu en muslim har gået i en god grundskole som den danske folkeskole, vil der være stor sandsynlighed for at muslimen har hørt om evolutionslæren enten i biologi-timer eller måske på en skoleudflugt på en museum, og sådan en viden kan underminere muslimens tro på et tidspunkt senere, når muslimen bagefter kan (gen)læse i Koranen, at Allah skabte de første menneske af ler, så vil dette skabe et problem, hvor muslimen vil tænke: ”Hov! Hvorfor beskriver den alvidende Allah menneskets tilblivelse helt forkert?”, og sådan et spørgsmål kan eventuelt føre til andre tanker, der kan vokse sig til ateisme.

Derfor er en god uddannelse en forudsætning for at spotte og forstå de videnskabelige fejl i Koranen, og derfor vil en muslim, der har gået i en dansk folkeskole også have bedre betingelser for at miste sin tro i modsætning til hvis han f.eks. var vokset op i et muslimsk land med dårlige grundskoler, der måske kun lærte børnene om at skrive og læse, lidt matematik og meget udenadslære af Koranen. Skal man udbrede frafaldet fra islam til ateisme i muslimske lande, så er en forudsætning, at man forbedrer muslimske landes økonomier og skoler, så alle muslimske børn får bedre skolegang og får indblik i videnskabelige fag som f.eks. biologi.

 

Om internettets rolle i at underminere islam

Her i Vesten vil ateisme som regel ikke skabe et problem hos en kristen familie og mange familier har ateistiske familiemedlemmer, og reelt er mange ateister nemlig ”kulturkristne”. Det samme gælder med jøder som regel, hvor mange også er ateister, men derfor fortsat identificerer sig i den jødiske kultur. For kristne og jøder er ateisme som regel ikke et problem, der fører til familiebrud. Der er ingen lande med kristen majoritet, der straffer frafald fra kristendommen, og heller ikke det jødiske Israel har lov, de straffer frafaldne jøder.

Sådan er det desværre ikke som regel hos muslimerne. Det er en realitet, at mange muslimske lande og sågar muslimske miljøer i vestlige byer har tabu mod ateisme, og sådanne idéer diskuteres ikke (så frit) hos muslimerne. Der er adskillige lande med muslimsk majoritet som har sharia-lovgivning, hvor man straffer frafald fra islam. Der er retslige og/eller sociale konsekvenser, og dér diskuterer man og udtrykker sig ikke om ateisme. I hvert fald ikke direkte og frit. Det har desværre haft den konsekvens, at mange tvivlende muslimer og frafaldne muslimer har troet, at der var noget galt med dem, siden de aldrig havde hørt eller mødt andre ligesindede med muslimsk baggrund. Og det bringer så internettet ind i billedet som løsningen. Det hjælper at vide, at der er mange andre ligesom en selv.

Internettet tilbyder muslimer, tvivlende muslimer og frafaldne muslimer en portal til en anden verden, hvor de frie ord ikke kan blive undertrykt af den muslimske kultur fuldstændigt, selvom muslimske regenter har forsøgt at censurerer det. Internettet har også den fordel, at man kan søge, læse og diskutere ateisme og religionskritik i det frie. Det er et kæmpe plus, hvis man bor i muslimske lande, der som regel er tilbagestående og måske 100-300 år bagud Vesten intellektuelt og kulturelt.

Internettet har også den fordel, at selv troende muslimer, der aldrig havde tvivl og som fordømte ateisme, selv alligevel endte med at miste troen efter at have læst og tjekket ateistiske materiale på internettet. Faktisk ville det være en fordel, hvis en muslim i Danmark gad lave en islamisk apologetisk hjemmeside, der ’afviste’ denne hjemmesides påstande om islam, for da vil det blot medføre, at flere troende muslimer vil finde frem til denne hjemmeside, end hvis denne hjemmeside blev mødt af rungende tavshed fra det muslimske miljø.

Nogle aktivistiske muslimer, der bor i Vesten i sikkerhed og som advokerer for ateisme, har også brugt deres energi på at udstille videnskabelige fejl og moralske problemer i Koranen ved at gøre det på deres modersmål, såsom tyrkisk, arabisk og urdu, med det formål at sådanne idéer kan sprede sig i muslimske moderlande for den dele af befolkningen, der har adgang til internettet.

Derfor er forsyning af internettet i muslimske lande være en faktor, der bidrager til at udbrede frafaldet i islam til ateisme.

Faktisk vokser islam, når den muslimske civilisation spænder hanen på revolver eller sliber krumsabel, og har en underuddannet fattig befolkning med høj fertilitet. Men islam krymper, når befolkningen får gode uddannelser og er frie til at tænke, tale og frit diskutere rationelle og verdslige argumenter.

 

Kilder:

[1] Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group. APRIL 6, 2017. https://www.pewresearch.org/short-reads/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/

[2] The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. APRIL 2, 2015. https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/#beyond-the-year-2050

[3] Seven out of every ten converts, leave Islam, by Imam Luqman Ahmad. January 13, 2010. https://imamluqman.com/2010/01/13/seven-out-of-every-ten-converts-leave-islam-by-imam-luqman-ahmad/

[4] Shahid, Omar. Confessions of an ex-Muslim. 20 May 2013. https://www.newstatesman.com/religion/2013/05/confessions-ex-muslim

[5] The share of Americans who leave Islam is offset by those who become Muslim. JANUARY 26, 2018. https://www.pewresearch.org/short-reads/2018/01/26/the-share-of-americans-who-leave-islam-is-offset-by-those-who-become-muslim/