The Masked Arab: Den maskerede araber fra Irak

The Masked Arab er en legendarisk eks-muslimsk aktivist, der har den fordel, at han kan arabisk som sit modersmål, og dét er en fordel for en eks-muslim, da mange muslimer tror, at Koranen, der er på arabisk, er guddommeligt perfekt, og hvis den kritiseres, så må det være fordi vedkommende ikke kan arabisk og derfor ikke forstår Koranen rigtigt. Den taktik kan man ikke bruge overfor araberen The Masked Arab.

The Masked Arab har dybtborende youtube-materiale på både engelsk og også arabisk. Hans identitet er anonymt af de sædvanlige grunde: Han bor i Mellemøsten og helt konkret i Irak og er gift og har børn, og de fleste steder i Mellemøsten kan en ikke-muslim ikke være gift med en muslimsk kvinde, og desuden kan han risikere sit liv. Så for at tage sikkerhedsforanstaltninger og beskytte sig selv og sin familie, har han derfor besluttet at forblive anonymt.

I denne artikel skal vi se på hvordan The Masked Arab indså, at Muhammed opdigtede Koranen af sin fantasi, og hvilke argumenter, der var udslagsgivende.

Det vil blive tydeligt for læserne, at det var en kombination af både videnskabelige fejl og moralske problemer, der nedbrud The Masked Arabs trosforsvar, og derved indså at Muhammed havde opdigtet Koranen af sin fantasi.

 

Det første spadestik til at blive en eks-muslim

The Masked Arab fortæller, at han har været en meget religiøs muslim, der har troet på islam, indtil han valgte at lære mere om sin religion og læse dens religiøse skrifter med et åbent sind. Og så kollapserede hele hans tro spektakulært!

Han var før en passioneret forsvarer af den muslimske religion. Hvis han var stødt på sådanne youtube-videoer om islams videnskabelige fejl og moralske problemer, som han i dag har oploadet, da ville hans gamle-jeg have skældt personen ud og håbet, at den pågældende person skulle dræbes og lide en langsomt og pinefuld død. Ingen skulle vove at påstå, at der er videnskabelige fejl og moralske problemer hos Allahs sande religion! Så overbevist var han om, at han havde den rigtige religion og over at han var ekstremt heldig at været født i en shia-muslimsk familie.

Når han læste både sunni-materiale og shia-materiale opfattede han sig selv mere vidende end andre folk, der ikke havde læst de religiøse skrifter i dybden, som han havde. Når det kom til emner som hvordan Paradiset så ud, hvad der ville ske før dommedagen, og om genkomsten af Mahdi’en (shia-islamisk skikkelse) og Messias, eller Gog og Magog, og så videre, havde han en enorm stolthed over sin islamiske viden.

Den viden gav ham incitament til at prøve at lave missionærvirksomhed og sprede sin religion og vejlede folk til det, som han troede, var den ultimative sandhed.

The Masked Arab var så en from muslim, at han dybt i hjertet troede fuldt ud på, at hans elskede Muhammed gennem en periode fra 610-632 fik guddommelige åbenbaringer fra Allah, og at disse åbenbaringer var nedfaldet i Koranen ord for ord. Men efterhånden gik det op for ham, at Muhammed var en bedrager, der havde opdigtet sine åbenbaringer fra Allah.

Han havde læst Koranen fra begyndelse til enden mere end en dusin gange, men han var aldrig opmærksom på, hvad der rent faktisk var skrevet, fordi han ikke havde grund til at tvivle på dets autoritet. Han stødte på nogle ting såsom f.eks. modsigelser, hvor bl.a. Koranen modsiger sig selv om afstanden fra himlen (hvor Allah residerede) og ned til jorden var 1000 år eller 50.000 år. Eller hvorfor Moses alligevel begik en fejl og dræbte en uskyldig, når han alligevel er ufejlbarlig ifølge shia-muslimsk optik. Eller hvorfor Allah tillader, at en vismand, fulgt af Moses, kunne dræbe en ung dreng med koldt blod. Eller hvorfor Koranen modsiger sig selv om djævlen var en engel eller en djinn.

Men alle disse fire uoverensstemmelser i Koranen var ikke nok til at underminere hans trosfundament. Fordi siden han troede, at resten af indholdet i Koranen var perfekt, var han villigt til at tro på islam-apologeters spin og søforklaringer på det tidspunkt, da han følte Koranen var helligt og guddommeligt. Han var simpelthen blevet vildledt til at tro, at Koranen ikke havde videnskabelige fejl.

Han medgiver, at Koranen er skrevet på en smuk poetisk måde og er smuk at lytte til, men tilføjer, at det slet ikke er et bevis for, at den er guddommeligt.

Da han var en muslim, havde han altid været tilbageholdende med at læse materiale, der viste videnskabelige fejl og moralske problemer i islam (som f.eks. denne hjemmeside), da han og andre muslimer er opdraget til at omgå kritiske spørgsmål om deres religion. Ofte, når han søgte efter pro-islamiske hjemmesider for at lære mere om sin egen religion, stødte han tilfældigvis på hjemmesider som denne her, og når han læste indholdet om videnskabelige fejl og moralske problemer, blev han dybt chokeret over påstandene og var automatisk i benægtelse, da han antog at Koranen var guddommeligt perfekt. Så det, han gjorde, var, at åbne Koranen for at afvise påstandene om videnskabelige fejl og moralske problemer, og der fik han mange “hva’ for noget!”-reaktioner de næste uger og måneder, da han læste om de absurde ting vedrørende videnskabelige fejl og moralske problemer i Koranen.

Han fortæller, at han følte stor skyld og dårlig samvittighed. Han følte sig som en ”beskidt forræder”, som han selv siger. Han følte, at Allah kiggede ned på ham fra himlen med forargelse. Men det skyldtes netop fordi han var opdraget/hjernevasket til at tro på sådan noget. Muslimerne plejer at putte deres hoveder ned i sandet, når de følte, at deres religion blev gransket og udstillet ved rationelle argumenter.

Han siger også at i den periode, han kom til at stille spørgsmålstegn ved islam og læste videre på det, kom han til at lære meget mere om islam, end han troede, han vidste før.

Da det omsider gik op for ham, at Muhammed havde opdigtet Koranen af sin fantasi, og han blev en eks-muslim, valgte han at kigge på islamiske hjemmesider og debatter af islam-apologeter for at høre deres version om bestemte emner, sådan for at sikre sig, at han havde taget alt med i betragtning, da han ville sikre sig, at han ikke tog forhastede konklusioner, da han trods alt ville ryge i Helvede og blive tortureret for evigt, hvis han havde misforstået stoffet. Men islam-apologeternes forklaringer fandt han aldrig tilfredsstillende og sammenhængende, da han kunne se desperat bedrag og overfladisk bønfald. Som en araber med arabisk modersmål kunne han tilmed også spotte, hvordan islam-apologeter radikalt ændrede et koranvers ordlyd, og han kunne spotte andet bedrag i deres argumentation, for de ville vinde debatten for enhver pris.

The Masked Arab læste også masser hadither og forskellige tafsir’er (teologiske afhandling om at forstå og fortolke Koranen) for at se, hvad de tidligere islamiske lærde mente om hvert enkelt af de problematiske koranverser. Hvis Koranen trods alt vitterligt mente noget andet, end det der står skrevet i Koranen, hvem er bedre og mere objektive til at forklare det end de mennesker, der studerede tæt sammen med tidligere muslimer, og nogen, der havde været tæt på Muhammed, såsom Abdullah Ibn Abbas? Disse tidligere muslimer fortæller en mere ærlig og mindre manipulativ version af, hvad Koranen faktisk mente, da de ikke havde fordelen med bagklogskabens klare lys med hensyn til videnskabelige forståelse eller moderne standarder af accepterede moralske praksisser såsom f.eks. slaveri.

Han siger også, at havde han været en sunni-muslim i stedet for shia-muslim, så havde det ikke ændret noget: Faktisk står sunni-muslimer lidt værre end shia-muslimer, når de skal forsvare deres islamiske religion, da shia-muslimer kan afvise Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim, mens sunni-muslimer som regel tror på disse hadither. Så beskyldninger fra sunni-muslimer om, at The Masked Arab, som en shia-muslim, havde en defekt forståelse af islam og derfor blev ateist, kan han let skyde ned: Sunni-muslimerne står faktisk – siden de har Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim – lidt værre end shia-muslimerne, da de f.eks. er mere tilbøjeligt til at tro på f.eks. at Adam var 30 meter høj eller at man skal drikke kameltis, eller at hvis man overhørte kaldet til bønnen, så skyldes det at en satan tisser dig i øret. Alt dette viser at Muhammed var en bedrager lidt mere tydeligt, end hvis man blot læste Koranen alene.

 

Syv grunde, der overbeviste The Masked Arab om, at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer

Som allerede forklaret stødte The Masked Arab på nogle ting som modsigelser i Koranen. Men disse var endnu ikke tilstrækkelige til at tippe balancen og få ham til at indse, at Muhammed opdigtede Koranen. Siden han troede resten af indholdet i Koranen var perfekt, accepterede han derfor naivt islam-apologeters forklaringer dengang, da han følte Koranen var helligt og guddommeligt.

Men så opdagede han flere ting i Koranen, der tippede balancen. Når The Masked Arab skal forklare årsagerne for hvorfor Muhammed opdigtede Koranen af sin fantasi, baserer han det på syv grunde.

De syv grunde er disse nedenstående:

 

Grund 1: Koranen er ikke perfekt og har åbenlyse videnskabelige fejl

Den første grund er, at The Masked Arab kunne se åbenlyse videnskabelige fejl i Koranen, som ellers bliver opfattet som den alvidende Allahs perfekte budskab til Muhammed.

Her plejer de muslimske apologeter og de dårligt uddannede muslimer – som regel dem, der ikke har en ide om hvordan videnskaben bedrives – at postulere frejdigt, at der er videnskabelige mirakler i Koranen, altså I’jaz-tilhængere som tror på det bavl om ”videnskabelige mirakler” i Koranen, selvom det er tydeligt at dette er fup og fidus.

Tværtimod hæfter The Masked Arab sig for at Koranen har adskillige videnskabelige fejl. F.eks. at Koranen har universets og Jordens skabelse i forkert rækkefølge og med ulogiske dage.

Eller at Koranen forklarer at stjernernes funktion er for at himlen kan være flot at se på for menneskerne, og fordi Allah vil bruge stjernerne som skyts mod satanerne, der sniglytter til samtalerne mellem Allah og englene, hvilket er alarmerende idiotisk, da vi i dag ved at ”stjerneskud” blot er nogle sten eller støvkorn, der er trængt ind i Jordens atmosfære og brænder op.

 

Grund 2: Koranen har modsigelser, grammatiske fejl og historiske fejl

Den anden grund hænger sammen med at der er modsigelser, grammatiske fejl og historiske fejl i Koranen.

The Masked Arab kunne se, at Koranen ikke kan beslutte sig for, om Himlen og Jorden var splittet eller sat sammen først.

Koranen kan heller ikke beslutte sig for, om der var 3000 engle eller 1000 engle i Slaget bed Badr.

Koranen modsiger også sig selv om, hvor stort afstanden mellem himlen, hvor Allah residerer, og jorden er.

Et eksempel på historiske fejl kan være, at Muhammed har klokket i sin åbenbaringer, da han forvekslede Jomfru Maria med Mirjam Profetinden, og dette skete fordi man på både arabisk, hebraisk og aramæisk udtalte disse to navne på samme måde: ”Mariam”, og dette fældede Muhammed.

 

Grund 3: Muhammeds liv og gerninger var ikke perfekte som han var vildledt til at tro

The Masked Arab har – ligesom alverdens muslimer – fået et glansbillede af Muhammeds liv: At Muhammed var det bedste menneske, der nogensinde har betrådt Jordens overflade og at hans liv skal tjene som et eksempel for, hvordan muslimerne bør leve. Men Muhammed var slet ikke det perfekte menneske, opdagede The Masked Arab efterhånden:

Muhammed blev f.eks. gift med sin favoritkone Aisha, da hun var 6 år og ægteskabet blev fuldbyrdet da hun var 9 år, og Koranen siger også at Allah har tilladt Muhammeds ægteskaber, og dette giver moralske problemer siden pædofili er tilladt i islam.

Muhammed var også en brutal mand, der accepterede sexslaveriet, herunder bl.a. mod Quraiza-jøderne. (Se under afsnittet ”Hvad hadithlitteraturen viser om Muhammeds holdning til slaveri” ved at klikke her)

Muhammed gik også ind for at hugge hænder og fødder.

Sådanne informationer smadrer jo ens egen opfattelse af at Muhammed var det bedste menneske nogensinde.

 

Grund 4: Koranen tager mange absurde historier fra Bibelen

En fjerde ting som bidrog til at underminere The Masked Arabs trosfundament var, at Koranen havde optaget en række absurde bibelhistorier, som enten er amoralske eller ikke har efterladt skriftlige og arkæologiske beviser for eftertiden. F.eks. er der påstande om en syndflod i verden, som der ikke er beviser for, eller om en mærkelig historie om optakten til to byers ødelæggelser, eller om en profet, der kom i brydekamp mod Gud, eller en utrolig historie om et jødisk oprør og 40 årsørkenvandring i Sinai uden skriftlige eller arkæologiske beviser.

 

Grund 5: Islam har hedenske elementer

En femte ting som The Masked Arab ikke brød sig om var, at islam ser ud til at tage mange elementer som hedningerne plejede at tro på, og derfor virker islam som en religion, der er konstrueret efter inspiration af udefrakommende end at den er noget guddommeligt skabt.

De gamle mesopotamiske mytologier i Irak havde en idé om de syv himle, og denne idé er noget de gamle græske filosoffer havde taget til sig. Hvorfor nu det? Fordi dengang, når man observerede himmellegeme fra Jorden, kunne man med det blotte øjne kun spotte Solen og Månen samt de fem kendte planeter dengang. Dette koncept har islam også optaget, og i dag ved vi, at dette koncept er videnskabeligt forkert i lyset af, at vores astronomisk viden er forøget.

De gamle hedninger havde dyreofringer som en del af deres religion, og sådan en hedenske praksis er også blevet en del af islam. De gamle hedenske religioner i Mellemøsten havde et indhold med straffe- og belønning-system med helvede/paradis, herunder egyptisk mytologi, og sådan et koncept om helvede og paradis er også blevet en del af islam.

Muslimerne plejer at understrege islams monoteistisk essens som modpol til hedenskabet, men The Masked Arab kunne se, at Muhammed selv havde lånt mange elementer, der er hedensk i oprindelse.

 

Grund 6: Konceptet om guddommelig retfærdighed i islam er fejlbehæftet

Den sjette grund, der fangede The Masked Arabs opmærksomhed, var, at hele konceptet om en almægtig Allah, der vælger at placere mennesker i Helvede og torturere dem for evigt, blot fordi de ikke tror på denne guddoms eksistens er uretfærdig i sig selv. Det er uretfærdigt, at nogle mennesker i fortiden skulle være heldige og have bevidnet miraklerne/beviserne personligt og derfor automatisk er frelst siden de tror, mens vi mennesker i dag ikke længere har mulighed for at bevidne miraklerne/beviserne og derfor står i den situation, at man kan komme i Helvede, hvis man ikke tror, og dette koncept om retfærdighed er yderst problematisk.

Også det faktum at det er Allahs vilje om mennesker bliver muslimer og dermed frelst eller om de bliver ikke-muslimer og dermed fortabt i Helvede, virker ganske enkelt uretfærdigt, da Allah irrationelt skaber ikke-muslimer bare for at torturere dem. Alt det betyder, at det er Allahs vilje om vi bliver muslimer eller ikke-muslimer, og dermed har Allah besluttet på forhånd hvilke mennesker, der bliver ikke-muslimer og kommer i Helvede uden at man kan gøre noget for at ændre det.

Et tredje uretfærdigt koncept, The Masked Arab ikke brød sig om, var, at han mener, at det ikke er retfærdigt at Allah (eller ”Gud”) på et tidspunkt har foretrukket jøderne specifikt, og dette viser at denne guddom gik fra at være en lokal monoteistisk guddom, og som gennem islam (og kristendommen før) blev til en global monoteistisk guddom.

Også det faktum at Allah har en ”øje-for-øje”-mentalitet virker uretfærdigt og afstumpet på samme tid, for uskyldige bliver dræbt over hævn, mens imamer ævler videre om at Koranen er det perfekte system for menneskeheden.

Det sidste ting om uretfærdigheden i islam er, at selve hele konceptet i islam om at livet er en test for at Allah kan se, om mennesker bliver muslimer og frelst, men at dem, der fejler, skal tortureres i Helvede for evigt virker forskruet. Hvis majoriteten af befolkningen her på Jorden ikke er i stand til at finde den rigtige religion, islam, ved brug af deres intellekt, så er Allah irrationelt i sin fordømmelse af ikke-muslimer, da mennesket tydeligvis ikke er i stand til at se den såkaldte sande religion så nemt. Det er ligesom at lære 5-årige børn om kvantemekanik og så brænde dem i evigheden i Helvede, hvis de ikke forstår det, mener The Masked Arab, og undrer sig over, at Allah forbyder at spise gris, men tillader modbydelige ting som sexslaveriet, og det virker til at Allahs moralske kompas stritter i alle retninger.

 

7) Bekvemme timing af bestemte åbenbaringer/koranverser

Den syvende og sidste grund for at The Masked Arab blev overbevist om at Muhammed var en bedrager, der opdigtede Koranen, skyldes at Muhammed havde mange tilfælde, hvor hans påståede åbenbaringer var meget bekvemme for ham personligt, som burde få muslimer med en rest af kritisk tænkning til at spørge, hvorfor i alverden Allah ville åbenbare koranverser, der intet havde med islams budskab at gøre.

F.eks. er hele den påståede åbenbaring i forbindelse med sexskandalen over at Muhammed havde sex med en slavepige bag ryggen af sine koner ekstremt mistænkelig.

En anden mistænkelig påstået åbenbaring for egen vindings skyld er, da Muhammed ville have sin adoptivsøn og hans kone til at skilles, så Muhammed kunne få hende for sig selv, og det hele skinner tydeligt igennem, at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer.

En tredje mistænkelig påstået åbenbaring er den, at Muhammed af Allah fik en påstået åbenabring om at Muhammed kunne indgå ægteskaber med så mange kvinder som han lystede, men at andre muslimer kun må have fire koner.

Den fjerde bekvemme belejlige påstået åbenbaring er, at Muhammed blev irriteret over, at gæsterne blev for længe hos ham og at Muhammed også var en jaloux type, der ikke ville have at hans koner skulle blive gift og rørt af andre mænd efter hans død. Så han fik en påstået åbenbaring om, at gæsterne skal skride hjem og ikke blive for længe, og endda også fik påstået åbenbaring om at ingen må gifte sig med hans koner efter hans død. Alt dette er naturligvis suspekt.

En gang accepterede Muhammed såmænd polyteisme og anerkendte tre hedenske gudinder som en del af islam. Dette gjorde polyteister opstemte og henrykte. Men senere fortalte Muhammed, at han blev fortalt af ærkeenglen Gabriel, at sidstnævnte aldrig gav Muhammed disse verser, og at Allah i stedet gav andre verser, der gjorde grint med de tre hedenske gudinder. Folk blev mistænkelige overfor Muhammeds påstand om, at han fik budskaber fra en guddom. Så fik Muhammed en belejlig åbenbaring, der fortalte, at mange profeter før er blevet snydt af en satan, når de har begæret noget. Og det lyder så… belejligt.

 

Det største argument, der gjorde mest indtryk: Solen, der gik ”ned i en sort mudderpøl”

The Masked Arab fortæller, at den detalje om videnskabelige fejl i Koranen, der chokerede ham allermest, var koranverser om den to-horn-skikkelse, der gik til det yderste vest og fandt Solen, der gik ”ned i en sort mudderpøl” (Koran 18:83-101). Den er så åbenlyst en videnskabelig fejl og endda morsomt.

 

Kilder og henvisninger

Om The Masked Arabs vej til frafalden muslim:

På engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=yewG5RoKLNc

På arabisk: https://www.youtube.com/watch?v=x8otRb-PwEY

 

De syv grunde:

På engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ6c66G99A4

På arabisk: https://www.youtube.com/watch?v=NRqeYCjih_8)

 

Om Solen, der gik ”ned i en sort mudderpøl”:

På engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=UVwizsojd1Y

På arabisk: https://www.youtube.com/watch?v=mCGaN2QoI5U

 

Twitter-profil: https://mobile.twitter.com/themaskedarab?lang=da